Có phải lao động nước ngoài nào cũng được miễn cấp giấy phép lao động

Có nhiều trường hợp lao động là người nước ngoài đến các văn phòng đại diện hay nơi xin cấp giấy phép lao động thắc mắc : tại sao anh ta được miễn cấp , còn tôi thì không ? Nhiều thắc mắc và câu hỏi được đặt ra cho đến khi Legal ANT đưa ra các thông tin chi tiết và đầy đủ nhất

Những đối tượng không thuộc diện cấp :

đối với người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp (bao gm nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật), người sử dụng lao động nước ngoài và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Văn bản cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam; trong đó, nêu vị trí, chức danh và thời hạn làm việc.

Văn bản chứng minh là giám đốc điều hành, chuyên gia,  lao động kỹ thuật , kỹ sư bao gồm:Ví dụ

* Văn bản chứng minh là chuyên gia:

– Văn bản xác nhận là chuyên gia của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài, bao gồm: tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp xác nhận; thông tin về chuyên gia: họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, quốc tịch và ngành nghề của chuyên gia phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam;

– Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam; trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Nhà quản lý, giám đốc điều hành là người lao động nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau:

  1. a) Nhà quản lý là người quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp hoặc là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức;
  2. b) Giám đốc điều hành là người đứng đầu và trực tiếp điều hành đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
  3. Lao động kỹ thuật là người được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác ít nhất 01 năm và làm việc ít nhất 03 năm trong chuyên ngành được đào tạo.

* Văn bản chứng minh là lao động kỹ thuật:

– Giấy tờ chứng minh hoặc văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài về việc đã được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác với thời gian ít nhất 01 năm phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam;

– Giấy tờ chứng minh đã có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam.

 

Văn bản chứng minh đã được tuyển dụng ít nhất 12 tháng trước khi cử sang làm việc tại hiện diện thương mại.

 

Văn bản chứng minh hiện diện thương mại của doanh nghiệp đó tại Việt Nam hoạt động trong 11 ngành dịch vụ quy định tại Phụ lục của Thông tư 35/2016/TT-BCT.

Hiện diện thương mại tại Việt Nam được thể hiện bằng một trong các hình thức dưới đây:

– Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;

– Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

– Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Những lời khuyên từ Legal ANT:

Để bớt đi nỗi lo và tiết kiệm chi phí nhất cho bạn, chúng tôi khuyên bạn có thể sử dụng dịch vụ giấy tờ, giấy phép  giấy phép lao động.

Bạn có thể tham khảo một số căn cứ pháp lý liên quan:

  • Nghị định 11/2016 NĐ-CP của Chính Phủ về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
  • Thông tư 35/2016 TT-BCT quy định việc xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong buổi cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam với tổ chức thương mại thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động
  • Nghị định 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ công thương

Có thể liên hệ tới công ty TNHH Tư vấn Luật Legal ANT

 

Địa chỉ : Số 173, phòng 201 đình thôn, mỹ đinh, nam từ liêm, hà nội

    Hotline: 0902.183.755

                  024.6262.6221

Email: visathetamtruhanoi@gmail.com

    Gmail: info@legalviet.com