Điều kiện người nước ngoài nhập quốc tịch Việt Nam như thế nào?

Điều kiện người nước ngoài nhập quốc tịch Việt Nam như thế nào?

Điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật VN; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc VN.

3. Biết tiếng Việt đủ để hòa nhập vào cộng đồng VN.

4. Đã thường trú ở VN từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch VN.

5. Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại VN.

6. Phải thôi quốc tịch nước ngoài.

7. Phải có tên gọi VN, và được ghi rõ trong Quyết định cho nhập quốc tịch VN.

Người xin nhập quốc tịch VN không được nhập quốc tịch VN, nếu Nhà nước Việt Nam cho rằng việc đó làm phương hại đến lợi ích quốc gia của VN.

Trường hợp được miễn các điều kiện (3), (4), (5):

– Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân VN.

– Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc VN.

– Có lợi cho Nhà nước VN.

Ngoài ra, những người thuộc 1 trong 3 trường hợp trên còn có thể được miễn điều kiện (6) – về việc thôi quốc tịch nước ngoài – nếu được Chủ tịch nước cho phép. Điều này có nghĩa là Việt Nam chấp nhận trường hợp đa quốc tịch trong trường hợp đặc biệt.

Xem thêm:

Visa Việt Nam

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Giấy phép lao động cho người nước ngoài