Làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Hà Nội

Hà Nội VISA địa chỉ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài giá rẻ nhất tại Hà Nội.

Dịch vụ thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Hà Nội

  • Tư vấn các quy định pháp luật mới nhất và có hiệu lực về thẻ tạm trú, cư trú của người nước ngoài.
  • Thực hiện toàn thủ tục xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại cơ quan nhà nước

Dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài trong các trường hợp

  • Người nước ngoài là nhà đầu tư,
  • Người có giấy phép lao động,
  • Luật sư nước ngoài, nhà thầu,
  • Người đến Vn làm việc,
  • Xin thẻ tạm trú cho vợ con sếp….

 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: